Give Blood – Tuesday 13th February 2024 at St Davids Rugby Club

🩸 | The Welsh Blood Service aims to have at least ⑦ days of each blood type at all times to help patients in need across Wales.

💉 | Can you help us by giving blood?

📍 | St Davids RFC– 13th February

❤ | Book today! https://wbs.wales/StDavidsCityCouncil

🩸 | Nod Gwasaneth Gwaed Cymru yw cael o leiaf ⑦ diwrnod o bob math o waed bob amser i helpu cleifion mean angen ledled Cymru.

💉 | Allwch chi ein helpu drwy roi gwaed?

📍 | Clwb Rygbi Dewi Sant – Chwefror 13

❤ | Trefnwch apwyntiad heddiw! https://wbs.wales/StDavidsCityCouncil